Marinbiologisk scampi

Slik lurer restaurantene sine gjester: bildet til venstre viser en rå sjøkreps, bildet til høyre viser en kokt tigerreke. En klarere matsvindel finnes ikke i Norge. Applaudert av http://marinbiologene.no

På marinbiologene.no kan man lese dette om scampi:
“For nordmenn er scampi en betegnelse på en reke eller krepsrett, og ikke en bestemt type stor reke. Kjøper du scampi på restaurant eller på butikken i Norge, kan dette være snakk om flere ulike arter, som for eksempel tigerreker, kongereker eller vanlig norsk sjøkreps.”
Dette er feil! Biologer må være de første til å gi riktig informasjon om sjødyr, og da er riktig navn det aller viktigste for å identifisere arter. Scampi er ett sjødyr, ikke en hel rekke. “For nordmenn” Har vi egne norske regler for artsbestemmelse?

Norsk sjøkreps, eller scampi som de er kjent som i hele den seriøse matverden.

Tigerreker og kongereker er samme art.

  • Scampi er ikke en betegnelse på en reke eller krepsrett, men Shrimp scampi er navnet på en amerikansk rett, en forloren rett med reker, fordi man ikke hadde sjøkreps i USA da italienske immigranter kom dit rundt 1890. Og det er det du i all hovedsak finner når du søker etter scampi på nettet.
  • Scampi er ikke en reke, hverken en bestemt eller ubestemt type. Det kan scampi heller aldri bli! Scampi er flertallsformen av scampo; norsk sjøkreps.

Tigerreker, kongereker og kjempereker er samme art; nemlig oppdrettsreken Penaeus monodon. Kjent over hele verden som Black Tiger shrimps.

Dette er tigerreker, med riktig merking, også på norsk. De har overhodet ingenting med scampi å gjøre. Men disse får du ikke kjøpt i Norge! Det ville være for avslørende for “næringen”.
  • Nylig kom Litopenaeus vannamei til Norge; Vannameireker. Også disse fikk sjøkrepsen italienske navn i Norge. Altså en ny klar matsvindel med sjøkrepsen vår.
  • I Norge har oppdrettsnæringen, som eneste næring i verden, “valgt” navnet scampi på Penaeus monodon.
    ”Når varmtvannsreker kalles scampi i Norge skyldes det at næringen her har valgt dette som navn for varmtvannsreker.”
    Uttalelse fra Trygve Åsvestad i Polar Seafood til bladet Norsk sjømat nr. 5 2008. Man kan ikke VELGE seg navn på sjødyr! Dette er bevisst feilmerking (misbranding) gjort for å spekulere i en langt dyrere råvares ry og renommé, ved å ta ut en høy pris, og misbranding er matsvindl! Dette støtter altså marinbiologene.no.
Dette er Nephrops norvegicus, eller norsk sjøkreps som vi sier. Det italienske navnet er scampi, påbudt brukt som ett av fire navn i Storbritannia: Scampi, Norway lobster, Dublin Bay prawns og Langoustine. Det er forbudt ved lov å bruke navnet scampi på oppdrettsreker.

En helt klar matsvindel:

«Food fraud occurs when food or drink is sold in a way that deliberately misleads or deceive consumers or customers for financial gain.»
(Dr John Spink and Douglas C Moyer of the Michigan State University in 2011)

Misbranding (bevisst feilmerking)

«A food shall be deemed to be misbranded if it is offered for sale under the name of another food.»
(Legal Information Institute)

Norge er medlem av matsvindelnettverket EU Food Fraud Network sammen med 30 andre land, deriblant Sveits og Island.

Dette burde også utdannete biologer vite. Å fortsette å bruke navnet scampi på oppdrettsreker på bloggen viser ikke bare en nedlatende holdning til riktig merking av råvarer fra havet, det viser også en stor brist i kunnskap om sjømat. Det kan umulig være store jobben å forandre navnet scampi til tigerreker og vannameireker på bloggen, sistnevnte er det du får i norske butikker i dag. De fleste nordmenn vet utmerket godt hva tigerreker og vannameireker er. 40% av mangroveskogen er borte på grunn av disse rekene.

“One name for one fish”

“Ett navn for én fisk kan stoppe fiskesvindel.” skriver Oceana i en rapport fra 2015: “Ett enkelt navn kan ha dramatisk effekt på forbrukersikkerhet, markedets hederlighet, og våre havs biologiske mangfold og rikdom.” oceana.org.

Kanskje noe å lære for norske biologer også?