• Mindre hummer i år sies det!

    I enkelte områder har det vært mindre hummer i år sies og skrives det. Det er selvfølgelig viktig å følge bestemmelsene om å hive ut igjen de minste, og rognhummeren. Og ikke mindre viktig er det å merke teinene. Gjør…

  • Hummer, doblet fangstene!

    I bevaringsområdene som er etablert langs Skagerrakkysten har fangstene av hummer doblet seg nesten hvert år siden tiltaket ble satt i verk, skiver Telemarksavisa. I 2006 ble det innført totalfredning i 4 områder i Aust-Agder, Vestfold og Østfold. Det ga…