• Zebra med gul trompetsopp

    Zebra, kan vi spise det da? Absolutt, de er ikke utrydningstruet, og det drives også kjøttavl på dem. Som det gjøres med hester og esler. Noe av det møreste og beste kjøttet en kan få tak i.