• Ufisk og ukunnskap

    I en artikkel i DN forleden svinger Civitaøkonom Steinar Juel “kalkulatoren over kravstore nordlendinger”. Saken gjelder Nord Norgebanen. Dem om det, selv går jeg for den! Men det journalisten bruker som et “slåtilbakeargument” viser stor kunnskapsmangel om fisk! Ja fisk! Noe sier meg at vi har et manglende mellomledd fra de årene 50-åringene ble kastet ut av arbeidsmarkedet og erstattet med 25-årige beslutningstakere. Ja, unnskyld meg dere unge, jeg ser det faktisk både nå og da. Men altså fisk; her er hva journalisten skriver: