• Lettbrunet røkelaks og Salma

    Én Salmafilet og godt med hjemmerøkt laks pluss den ferdige sausen er klar til viderebehandling. Lettbrunet laks er godt, det er også lettbrunet røkelaks. Og enkelt å ty til på en god hverdag.