Scampi igjen! Mot en løsning?

Scampi, plakat norskekysten_edited-3

Bildet viser utsnitt fra en stor fiskeplansje utgitt av Scandinavian Fishing Year Book i Danmark, som utgir mer enn 40 plakater/plansjer, og annen informasjon om sjømat. De sier selv om firmaet: “We are internationally recognized within the seafood industry as the best resource for marketing and reference information.” Kikk på navnet på engelsk (GB) og italiensk. GB har fire lovbestemte navn som KUN skal brukes på sjøkreps. Scampi er det mest brukte i den seriøse matverden.
Nylig skrev og oversendte jeg, med Richard Brekne i Bergen som medunderskriver, et brev til Mattilsynet om scampi. Richard Brekne hadde nettopp fått dette svaret på en henvendelse dit:

Scampi er en samlebetegnelse på sjøkreps, kjempereker og hummerhaler. Mattilsynet vurderer derfor ikke bruk av betegnelsen scampi på kjempereker som misledende.

Her har Mattilsynet forholdt seg 100% til bevisst innlagt feilinformasjon på “leksikonet” Wikipedia. Hvor alle kan legge inn stort sett hva som helst. Også helt udokumentert informasjon.

Her er brevet med 4 vedlegg :
Brevet scannet, høy

Og her er side 2:
Brevet scannet2, høyOg her ligger alle 4 vedleggene:
Vedlegg 1. Fakta om Scampi
Vedlegg 2. Andre om fenomenet scampi
Vedlegg 3. Dette sier produsentene/importørene om sine scampi
Vedlegg 4. Lagt inn og fjernet på Wikipedia

Scampi og reker
Bildet øverst er oppdrettsreker. Uavhengig av om de heter tigerreker, kongereker eller kjempereker; i Norge har bransjen VALGT å kalle alle de tre reketypene for scampi. Bildet under viser scampi, eller Norsk sjøkreps fra Læsø Fiskeindustri.. (Nephrops Norvegicus)

Så fikk Richard Brekne et nytt svar fra Mattilsynet:

Regelverket er slik at når det anses som rimelig kjent for norske forbrukere at scampi ikke bare er sjøkreps, anser vi det ikke villedende at bransjen bruker scampi som varebetegnelse. Dersom de imidlertid bruker betegnelsen sjøkreps, skal det ikke være for andre arter enn Nephrops norvegicus.

“når det anses rimelig kjent for norske forbrukere at scampi ikke bare er sjøkreps”? SCAMPI ER BARE SJØKREPS. Like sikkert som at en ku bare er en ku, og ikke en hest.

Reker, dobbel
Bildet øverst viser Findus sin måte å presentere oppdrettsreker på. Med morsomme “latinske” navn. Hadde det riktige latinske navnet stått, ville man med en gang sett råvaresvindelen. Bildet under viser Nordic Seafoods “scampi”. Black tiger reker står det også, og under etiketten Tiger prawns. Som er de riktige navnene. I Danmark merker ikke bedriften noen av sine oppdrettsrekeprodukter med scampi! I Danmar bruker næringen det riktige navnet tigerrejer.

Richard Brekne sendte så en ny mail, og fikk dette svaret fra Mattilsynet:

Skjønner dere er veldig frustrert over dette. Vi har ei liste over aksepterte betegnelser på fiskearter i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer. Krav om merking av fiskeart, for produktert listet opp i forskriften, kom i 2010. Listen over aksepterte betegnelser ble utarbeidet i samarbeid med forvaltningsstøtte og sendt på høring. Jeg kan ikke se at det var noen scampidiskusjon da og scampi er ikke nevnt i forskriften, sjøkreps, tigerreke og andre står. Så gjelder de generelle kravene ved angivelse av varebetegnelse vi har informert om tidligere. Dette er en derfor en ny problemstilling for oss som vi må diskutere.

Her er spørsmålet selvfølgelig hvem som var med på høringen. Det er også naivt å tro at oppdrettsrekebransjen selv ville tatt opp sin egen bruk av navnet scampi i høringen, all den tid de selv må vite at bruken er en svindel med råvarenavn. De har tilgode å dokumentere navnebruken vitenskapelig eller zoologisk.
Og slik står saken i dag.
SÅ ER DET Å VENTE PÅ OPPFØLGEREN NÅR SAKS-BEHANDLEREN ER TILBAKE FRA HØSTFERIE.

Brevet med vedlegg vil bli oversendt Forbrukerrådet og Matmerk, som begge har fått henvendelse om dette tidligere. Matmerk har ikke svart.
Forbrukerrådet har svart dette:

Forbrukerrådet må imidlertid til enhver tid prioritere hva vi bør fokusere på fremover og vi kan derfor ikke love at ditt tips konkret vil bli fulgt opp.

Tipset er IKKE konkret blitt fulgt opp!
Brevet vil også bli oversendt en riksavis, som heller ikke har svart på tidligere henvendelser.

%d bloggere liker dette: