Scampi, har noe skjedd? Del 1.

Den riktige forklaringen på hvordan denne matsvindelen kunne oppstå i Norge, sjøkrepsens hjemland, er egentlig godt oppsummert i denne ene setningen:

«Når varmtvannsreker kalles scampi i Norge, skyldes det at næringen her har valgt dette som navn for varmtvannsreker.»

Sa importøren og produsenten Polar Seafood Norge til bladet Norsk sjømat nr. 5 2008. Har det skjedd noe hos Polar Seafood siden da? Ja endel, inntil nylig kunne man lese dette på to av deres hjemmesider:

Polar Seafood Norge:

”Scampi er fellesbetegnelsen for varmtvannsreker, og de lever i ferskvann og brakkvann i Asia.”

Polar Seafood Grønland, som er moderselskapet:

”Norway lobster, (Nephrops Norvegicus) også kjent som scampi, er en nær slektning av vanlig hummer, og fiskes i havet rundt Danmark og Sverige”

Hvem har rett: Polar Seafood eller Polar Seafood? I dag er ikke navnet scampi med på hjemmesiden til Polar Seafood Norge eller Polar Seafood Grønland i det hele tatt. Har de fjernet seg fra matsvindelen? Nei, de har bare flyttet den til Sverige, til datterselskapet Royal Seafoods hjemmside:

Et lite sammensurium av informasjon: Navnet scampi viser muligens til oppdrettsreken Penaeus monodon (tigerreker), som ikke har noe med scampi (Nephrops norvegicus) å gjøre. Vannamei räkor (Litopenaeus vannamei) er riktig benevnelse på disse nye oppdrettsrekene. Jätterekor kan både være oppdrettsrekene vannamei og tigerreker (umulig å vite uten det latinske navnet). Hvorfor ikke bare kalle dem for tigerräkor, vannameiräkor og jätteräkor, som alle er riktige betegnelser. Men; svenskene er jo minst like naive som oss har vi hørt.

Polar Seafood Danmarks oppdrettsreker:

På bildet kan vi lese Rå Black Tiger, som er helt riktig. Black Tiger prawns (Penaeus monodon) heter tigerreker over hele verden utenfor Norge. De andre rekene er sannsynligvis vannameireker (Litopenaeus vannamei).

Den riktige informasjonen om scampi får bare Ukraina!

Dette bildet er en print screen fra Polar Seafood Ukraines hjemmeside. Her er norsk sjøkreps avbildet, og på pakningen kan vi lese navnet scampi to ganger. Dette er helt riktig navnemerking av scampi (norsk sjøkreps). Og altså et navn som er vanlig i Ukraina, som i resten av den seriøse matverden.

Konklusjon:

  • Polar Seafood Norge og Polar Seafood Grønland har nylig fjernet all informasjon om scampi på sine hjemmesider.
  • Navnesvindelen med scampi har Polar Seafood flyttet over til Sverige, til Royal Seafood, deres svenske datterselskap.
  • Danske Polar Seafood har helt riktig informasjon. Scampinavnet er ikke brukt på reker, (jomfruhummer er det danske navnet på scampi.)
  • Polar Seafood Ukraine er det eneste landet under Polar Seafoods paraply som har riktig navn på norsk sjøkreps.
  • Polar Seafood tilpasser seg fremdeles navnesvindel, først i mange år i Norge, så flyttet de den over til Sverige.

Så kan man stille seg spørsmålet; hvorfor har man godkjent denne klare matsvindelen i Norge? Fordi den er under Mattilsynet og Forbrukerrådets beskyttelse?

En skam for MatNorge!

Helt riktig merking av fisk er:

ETT navn for EN fisk!

Først da er man helt sikker på riktig navnebruk.

Print Friendly, PDF & Email