Regnskogen versus mangroveskogen

I dag er det mindre enn 50% igjen av den originale mangroveskogen. I land som Amerika fjernes mangroveskogen nesten dobbelt så raskt som regnskogen. Den absolutt største trusselen mot mangroveskogen er rekeoppdrett; så mye som 50% av ødeleggelsene av mangroven de senere årene skyldes hogst for rekeoppdrett. Skriver Sealife London
(Bilde av mangroveskogen øverst: Wikimedia commons/Shagil Kannur) Norge er et “foregangsland” når det gjelder å neglisjere dette! Vi oppmuntrer til ødeleggelsene.  Hvorfor, kan du lese om i dette innlegget.

Slik ser den fantastiske mangroveskogen ut. Skogen som beskytter korallrevene fra å bli ødelagt, og sjødyrene fra å bli tatt av rovdyr. Foto: www. ferrebeekeeper.wordpress.com

Norske importører og matkjeder har siden midten av 1980-årene importert tonnevis av oppdrettsreken Penaeus monodon, eller tigerreker som er navnet utenfor Norge. Oppdrett som er hovedårsaken til at mellom 35 og 40% av mangroveskogen verden over er borte. Med norske myndigheters velsignelse! Og vi fortsetter galskapen med matsvindelen som går under navnet scampi i Norge, iverksatt for å ta ut mer fortjeneste ved å spekulere i en dyrere råvares ry og renommé. Reken Penaeus monodon er nå i stor grad byttet ut med reken Litopenaeus vannamei, en helt annen art, men også den har fått den italienske sjøkrepsens navn scampi i Norge. Forstå det den som kan? Et klarere eksempel på matsvindel finnes ikke. Ingen reagerer. Mattilsynet gir blaffen, forbrukerrådet gir blaffen. Her et svar på en henvendelse fra meg for flere år siden:

«Saken ligger i vår samlemappe sammen med andre tilsvarende saker. Vi finner dessverre flere tilsvarende eksempler der bransjen bruker feilaktige betegnelser for å skape positive assosiasjoner til produktene de frembyr. Vi ønsker en innstramming av praksis og vi kommer til å bruke dette som et av flere eksempel som bekrefter behovet for en innstramming.»
Fagdirektør Gunstein Instefjord, Forbrukerrådet.

Og i samlemappen ligger saken fremdeles! (Ikke positive assosiasjoner, ren matsvindel!)
Restaurantanmelderne oppfordrer til bruk av dem under navnet scampi, restaurantene selger dem under navnet scampi, de to kjedene Rema 1000 og COOP selger dem under navnet scampi. En skam for det gryende matlandet Norge! (Norgesgruppen fjerner navnet scampi, ifølge dem selv.)

Vannameireke, eller Litopenaues vannamei, av mange ansett som en dårligere reke enn Penaues monodon (tigerreker), og en helt annen art. Disse overtar for tigerrekene. “Næringen” og kjedene bruker navnet scampi også på disse! Forstår man virkelig ikke at dette også er svindel med råvarenavn. Svindel med norsk sjøkreps italienske navn scampi, med vår egen sjøkreps! Foto: Litopenaues vannamei/Purdue University. Photo/Robert Rode

Sealife London skriver videre: (oversatt av meg)

“Når et oppdrettsprosjekt er avsluttet er området forlatt, saltinnholdet er ubrukbart til annet jordbruk. Hundretusenvis av hektar etter rekeoppdrett ligger nå forlatt på grunn av sykdommer og forurensning. Mangrove er en type regnskog av spesielle arter trær og busker som vokser i brakkvann, dvs der hvor elvene møter havet. Mangrovetrærne har utviklet seg gjennom store svingninger i saltholdighet og oksygennivåer i vannet; de gror opp og ut av vannet på store tykke stylteaktige røtter. Disse røttene skaper en egen jungel; en perfekt og sikker beskyttelsen mot rovdyr for alle slags sjødyr. Spesielt brukes de som “barnehager” for mange arter som haier, havskilpadder og korallrevfisk. Mangrove og koraller har et symbiotisk forhold fordi de begge har fordeler av, og er avhengige av hverandre. Korallrevene beskytter kysten der mangroveskogen gror fra å bli erodert (tæret bort) av havet, mens mangrovetrærne fanger sedimenter som vaskes fra land, og som ellers ville kvelt og drept korallrevet.

E345EEEB-D15F-4AC5-AA0185C7A1CCEE77
Denne typen aper er utrydningstruet på grunn av rekeoppdretten som ødelegger mangroveskogen.  Sammen med mange andre arter. Også fiskerne og fisket er sterkt truet.

BioScience, Oxford Academic skriver: (oversatt av meg)

Mangroveskogen er en av verdens mest truede store tropiske miljøer: minst 35% av området med mangroveskog er forsvunnet de siste tiårene, tap som overgår den tropiske regnskogen og korallrevene, to andre velkjente truede miljøer. For å sammenligne; verdens område av mangroveskog er redusert med omkring 35% siden 1980-årene, og 2,1% av den eksisterende mangroveskogen forsvinner hvert år, så mye som 3,6% i Amerika (hovedsakelig SørAmerika). Dette er alarmerende anslag av tap av store kystmiljøer Selvom mangroveskogen, spesielt i Amerika og Asia er blant de mest truede av de store miljøene i verden, har denne store endringen av den tropiske kysten fått lite offentlig eller politisk anerkjennelse.

Shrimp scampi

Mange tror at fordi de finner tusenvis av sider med navnet Shrimp scampi på nettet (blant 15 millioner under søkeordet scampi), så er rekene på bildene scampi. Helt feil! Bildene viser tigerreker, kongereker eller kjempereker (Penaeus monodon), eller vannameireker (Litopenaeus vannamei). Scampi er ikke, har aldri vært, og kan aldri bli oppdrettsreker. Scampi er norsk sjøkreps (Nephrops norvegicus)
Shrimp scampi er en matrett skapt i USA av italienske innvandrere på 1920-tallet fordi deres elskede scampi (norsk sjøkreps) ikke fantes i USA. Altså en rett hvor sjøkrepsen er byttet ut med en reke. En forloren rett.
Hvor er biologene, hvor er zoologene, hvor er kokkene, hvor er matkjedene og restaurantanmelderne? Hvor er seriøsiteten i “matlandet” Norge når dette får passere? En stor skam!
Under oppskrift på originalretten Shrimp scampi.

Ingredienser:
8-10 argentinske villreker til hver
jomfruolje
hvitvin
persille
hvitløk
smør
salt og pepper
linguine
nystekt baguette

Slik gjør du:
Tilpass selv ingrediensene til antallet du skal servere retten til. Bruk gjerne like mye smør som olje. Følg ellers forklaringen under bildene. Drypp over litt av din beste olivenolje når retten er lagt opp.

Print Friendly, PDF & Email