Mattilsynets nøkkelhullreker

Tigerreke med skallDette er en reke. En oppdrettsreke! Det vet dessverre ikke Mattilsynet! Disse rekene kan få nøkkelhullsmerket, og det er ikke alle råvarer forunt. Rekene kan komme fra så forskjellige steder som China, Thailand, Indonesia, India, Vietnam, Brazil, Ecuador og Bangladesh. De kan være medansvarlig for at mer enn 35% av Mangroveskogen i verden er borte. De kan også ha fått kjemikalier, klor, antibiotika, kunstig fòr og hormoner. Og svovelholdig konserveringsmiddel i vannet før de ble fanget. Men de kan få nøkkelhullsmerket. “Nøkkelhullet er valgt som symbol på sunnere matvarer.», skriver de. MEN HVORFOR VET IKKE MATTILSYNET AT DETTE ER REKER?

E345EEEB-D15F-4AC5-AA0185C7A1CCEE77
Denne apearten er utrydningstruet, sammen med mange andre dyrearter. Mye på grunn av oppdrett av Mangrovereker

At Mattilsynet ikke vet at dette er reker har sin naturlige, men ganske finurlige forklaring. I deres oversikt over hvilke matvarer som kan få nøkkelhullsmerket, står dette under Fisk, fiskeprodukter og skalldyr: 

  • Reker, scampi og andre skalldyr

Med reker mener Mattilsynet selvfølgelig reker, men med scampi mener de IKKE scampi, de mener oppdrettsreker! For scampi er norsk sjøkreps (Nephrops Norvegicus), og det har aldri vært noe annet. De mener altså oppdrettsreker, så da står det faktisk i oversikten at disse kan få nøkkelhullsmerket:

  • Reker, reker og andre skalldyr

Hvis de ikke har kommet over et nytt ukjent skalldyr da; en blanding av reke og kreps kanskje? Ellers; reker er jo også et skalldyr!! Det hadde kanskje holdt å skrive Skalldyr? For ikke å forvirre mener jeg!

 Nøkkelhullmerket_800px

Hvem står så bak merket?
“Myndighetene i Norge, Sverige og Danmark har valgt Nøkkelhullet som symbol på sunnere matvarer.”

Scampi interi header

På den danske siden om Nøglehullet finnes ikke ordet scampi. Og det har sin enkle forklaring; Danmark er verdens største produsent og eksportør av scampi. Markedsført som, ja nettopp: scampi. De vet selvfølgelig at scampi er deres kjære jomfruhummer, eller norsk sjøkreps som vi sier i Norge.

Ærlig talt, er ikke dette norsk tøys av første klasse!?

Hvorfor ikke heller be produsenter, importører og matkjedene om å fjerne navnet scampi på alle pakker som inneholder reker? Opptre som et tilsyn liksom! Heller gå i spissen for å informere om scampi ; verdens beste skalldyr, med opphav i Norge. Nephrops Norvegicus.

Kongereker mede vakteleggOg aller best; oppfordre oss til å kjøpe sertifiserte eller økologiske tigerreker eller andre rekearter, feks argentinske villreker (bildet over). Så kan jo disse få nøkkelhullsmerket. Scampi, altså norsk sjøkreps, kan jo få opprinnelesmerke. Det er det mening i. Ikke det scampitøyset Mattilsynet driver med nå. I utenforlandet Norge!

Print Friendly, PDF & Email