Mattilsynets matsvindel

I TV2s Matkontrollen om svindel med breiflabb nylig, sa fagsjef sjømat Lise Rokkones i Mattilsynet dette:
«Mattilsynet synes det ikkje er greit at noen produkter utgir seg for noe ennet enn det det faktiske er. Navnet breiflabb er mynta på den norske arten, og den New Zealandske arten heiter ikkje breiflabb.»
I et tidligere program i TV2 sa seksjonssjef Lise Torkildesen, også Mattilsynet, dette:
«Man kan ikke bare velge et artsnavn på en fisk. Man må bruke de offisielle norske navnene, og har man skrevet kvitlaks på en pakning, så må man endre det til vassild.»
To uttalelser fra en fagsjef og en seksjonssjef i Mattilsynet sier altså at man ikke skal utgi en råvare for noe annet enn «det faktisk er», og «man kan ikke bare velge et artsnavn». Klarere kan det ikke sies. Men det gjelder ikke for oppdrettsreker fra Vietnam, i følge det samme Mattilsynet.

Dette er tigerreker (Penaeus monodon) fra en fiskedisk i Menton i Frankrike. Navnet kommer av de lyse stripene på mørk bunn, som forøvrig er omvendt av tigerens striper.

Noen år før norske matkjeder og importører «valgte seg» navnet breiflabb på den New Zealandske fisken Stargazer (Kathetostoma Giganteum), for å spekulere i den norske breflabbens ry og renomme ved å ta ut en høyere pris, «valgte» de samme matkjedene og importørene seg navnet scampi på oppdrettsreken tigerreke (Penaeus monodon), og noen år senere på oppdrettsreken hvitfotreke/vannameireke (Litopneaues vannamei), altså en matsvindel helt identisk med beiflabbens.
”Når varmtvannsreker kalles scampi i Norge skyldes det at næringen her har valgt dette som navn for varmtvannsreker.” Uttalelse fra Trygve Åsvestad i Polar Seafood til bladet Norsk sjømat nr. 5 2008. Man har «valgt seg» et navn, noe Mattilsynet mener man IKKE kan gjøre. En klar matsvindel.

Mattilsynets unfallenhet

Ved flere anledninger de siste 20 årene har jeg spurt Mattilsynet om hvorfor de godtar at man setter den norske sjøkrepsens italienske navn scampi på oppdrettsreker fra Vietnam. Navnet scampi har i hele den seriøse matverden vært brukt på norsk sjøkreps (Nephrops norvegicus) i langt mer enn hundre år. Noe all seriøs litteratur viser; det være seg vitenskapelig basert informasjon, leksikon, kokebøker (norske unntatt) mfl. De fleste henvendelser til Mattilsynet er ikke blitt besvart, eller de er besvart unnvikende. Blant annet har de svart dette: «Scampi er en samlebetegnelse på sjøkreps, kjempereker og hummerhaler. Mattilsynet vurderer derfor ikke bruk av betegnelsen scampi på kjempereker som misledende.» Selvfølgelig helt feil, og ikke i tråd med deres egne uttalelser eller regler. Akkurat dette har Mattilsynet hentet rett ut fra Wikipedia. Den informasjonen som ligger på Wikipedia i dag er riktig.
Den siste henvendelsen til Mattilsynet ble besvart slik: «Viser til deres henvendelse vedrørende spørsmål om scampi. Regelverket er slik at når det anses som rimelig kjent for norske forbrukere at scampi ikke bare er sjøkreps, anser vi det ikke villedende at bransjen bruker scampi som varebetegnelse. Dersom de imidlertid bruker betegnelsen sjøkreps, skal det ikke være for andre arter enn Nephrops norvegicus».
Sylvi Anita Olsen Seniorrådgiver

Merkebestemmelsene for fisk

ved salg til forbruker sier blant annet dette: Merkebestemmelsene gjelder ved salg til forbruker, men informasjon må følge hele kjeden fra fartøy eller slakteri til fiskedisk slik at forbrukeren får riktig informasjon. Dette medfører at alle ledd i kjeden må ha et fungerende system for dette». I denne saken gies det klar feilinformasjon; Mattilsynet hevder at når det er rimelig kjent at «scampi ikke bare er sjøkreps» kan man bruke varebetegnelsen scampi. Scampi er bare norsk sjøkreps, oppdrettsreker er ikke, har aldri vært, og kan aldri bli scampi. Like lite som Stargazer er breiflabb. Pr definisjon er begge deler klare matsvindler. Merkebestemmelsen for fisk sier også: «Formålet med kravene er å fremme høy kvalitet på fisk og gi forbrukerne mer faktainformasjon om fisken de kjøper». I disse tilfellene gjøres det ikke. De engelske Fish Labelling Regulations setter klare krav om at navnet scampi kun kan brukes på Nephrops norvegicus. Å bruke det på oppdrettsreker er forbundet med straffeansvar. (Criminal offense)

Shrimp scampi

«Scampi (Nephrops Norvegicus) er små taggete skalldyr med hardt skall, som likner mer på hummer enn på reker, bortsett fra at de er pudderrosa av farge. En av de vanligste måtene å tilberede dem på er å sautere dem med hvitløk, løk og hvitvin. Den samme metoden ble brukt av Italiensk-Amerikanske restauranter for å tilberede reker (gamberi på italiensk), som er mye lettere å få tak i. Så de ble kalt «shrimp scampi», og med navnet menes reker tilberedt på samme måte som vår elskede scampi.«
Lidia Bastianich
Emmyprisvinnende TV-programleder, kokebokforfatter og restauratør, som eier flere restauranter.

Dersom du søker på nettet med søkeordet Shrimp scampi, får du ca 33 000 000 treff. Søker du med ordet «scampi», sider som bare inneholder ordet scampi, altså ikke shrimp, får du
26 100 000. Bildet ser da slik ut (print screen):

Et nettsøk i 1998 ga 28 treff på norske nettsider, alle feil, scampi ble vis som oppdrettsreken tigerreke (penaeus monodon). Søk på hele nettet ga 6 000 sider; stikkprøver viste ingen feil. Det var noen få år før dette svindelen oppsto. I Norge. I dag godkjent av Mattilsynet. De har også gitt oppdrettsrekene nøkkelhullsmerket under navnet scampi. I deres oversikt over hvilke matvarer som kan få nøkkelhullsmerket, står dette under Fisk, fiskeprodukter og skalldyr: 

  • Reker, scampi og andre skalldyr

Med scampi mener mattilsynet reker, men det står som første ordet. Så hvorfor dette kunnskapsløse tøyset?

Liste over betegnelser og arter til bruk i merking

Hvitfotreke,/vannameireke) (Litopenaeus vannamei).

For fisk og fiskevarer skal den aksepterte betegnelsen på arten angis, Mattilsynets liste over aksepterte betegnelser skal benyttes. Der finner vi blant annet hvitfotreke (Penaeus vannamei). Ser vi bort fra at det latinske navnet i dag er Litopenaeus vannamei, og ikke Penaeus vannamei som Mattilsynet skriver, vises det her til vannameireker, en art opprinnelig fra Panama. Hvitfotreke er altså navnet som skal brukes på rekene ved salg til forbruker, mens alle de tre norske kjedene bruker navnet scampi, hvitfotreke er trykket med liten skrift på baksiden av posene. Listen sier videre at navnet tigerreke skal brukes på arten Penaeus monodon, men på disse brukte de navnet scampi i flere tiår. En klar matsvindel.

Språkrådets svar

«Språkrådet har ikke vedtatt offisielt norsk ord eller skrivemåte for artene Penaeus monodon og Penaeus vannamei/Litopenaeus vannamei. Vi samarbeider med Artsdatabanken om skrivemåten for en del artsnavn, men det gjelder i all hovedsak arter som lever her til lands. Et søk i Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer (2013) gir imidlertid noen forslag. Her blir Penaeus vannamei oversatt med hvitfotreke. Det samsvarer godt med andre språks benevnelser, som f.eks. crevette pattes blanches (fransk), camarón patiblanco (spansk) og whiteleg shrimp (engelsk). Når det gjelder Penaeus monodon, benytter forskriften tigerreke. Her anbefaler FAO henholdsvis crevette géante tigrée, langostino jumbo og giant tiger prawn for fransk, spansk og engelsk. Ole Våge, seniorrådgiver i seksjon for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning

Matsvindel

Dette er den mest anerkjente og brukte definisjonen på matsvindel:
«Food fraud occurs when food or drink is sold in a way that deliberately misleads or deceive consumers or customers for financial gain.»
Dr John Spink and Douglas C Moyer of the Michigan State University in 2011
«Matsvindel oppstår når mat eller drikke selges på en måte som bevisst misleder eller lurer forbrukeren med større fortjeneste som mål.»

Under matsvindel inngår også misbranding (bevisst feilmerking):
A food shall be deemed to be misbranded—: (a) False or misleading label, (b) Offer for sale under another name, If it is offered for sale under the name of another food. (Legal Information Institute).
«Et matprodukt (a food) skal ansees som misbranded (bevisst feilmerket) når det har-: a) Falsk eller misledende etikett b) Tilbys for salg under et annet navn, når det er tilbudt for salg under et annet matprodukts navn.» Og det er akkurat det som er gjort her; oppdrettsreker er tilbudt for salg under en helt annen arts navn, for å ta ut mer fortjeneste; for financial gain.
Svindelen oppsto i 1980-årene, flere år før Mattilsynet ble opprettet.

Norgesgruppens tapte forsøk

Norgesgruppens argentinske villreker, deres vannameireker før posene ble helt borte, og deres «scampi». Da rekene fikk navnet vannameireker sank salget. På posene med «scampi» står det både hvitfotreke og Penaeus vannamei på baksiden (Litopenaeus vannamei er det riktige latinske navnet i dag). Er vi virkelig så dumme i Norge? At vi slutter å kjøpe rekene når de får et nytt navn? Ja, mener Norgesgruppen.

For en tid tilbake forandret Norgesgruppen navnet scampi til vannameireker på posene sine, altså helt riktig. En kort stund senere mottok jeg dette svaret fra dem:
«Når vi nå allikevel går tilbake til å kalle våre varmtvannsreker for «scampi» er det fordi de fleste forbrukere, butikkansatte, journalister – ja, til og med Mattilsynet – bruker denne betegnelsen om varmtvannsreker til daglig. Vi har iherdig forsøkt å «omvende» forbrukere til heller å bruke «vannamei», men må innse at slaget er tapt for denne gang».
Norgesgruppen fikk ikke godt nok salg da de solgte varmtvannsrekene under sitt riktig navn, og bruker Mattilsynet som alibi for å bruke navnet scampi igjen, akkurat som også COOP og REMA 1000 gjør. Norges tre kjeder! I denne saken er etikk helt borte, det er kroner som teller. Norgesgruppen kunne hatt is i magen så hadde navneforandringen til vannameireker gått bra. I Danmark er det en selvfølge å bruke riktige navn på råvarer og andre matprodukter. Der heter vannameireker vannameirejer. Mattilsynet fremstår i denne saken som et latterlig tilsyn som holder hånden over Norges klareste matsvindel. Det er grunn til å spørre seg hvorfor? Tungt å innrømme å ha sovet i timen, eller godkjent fordi dagens beslutningstakere vokste opp med svindelen? Vel, jeg vokste ikke opp med den, jeg var rundt 40 år gammel da den oppsto, og for meg er en svindel en svindel!

I Danmark heter vannameireker vannameireker (rejer). Om de kaller dem kjempereker, kongereker, eller vannameireker er likegyldig, de to første går på størrelsen, men alle er vannameireker, og merket som det. Fra Meny Hjørring, en kjede Norgesgruppen er stor medeier i.

Norgesgruppens nye satsing

NORSK AV UNORSK; Et firma med det velklingende navnet NORSK Kvalitetsmat legger ned produksjonen av bacalao, laget med den norskeste norske råvaren klippfisk, og starter opp med «skalldyrfabrikk» for tilberedning (koking) og pakking av importerte fryste argentinske villreker (Pleoticus mülleri), og hvitfotreker/vannameireker (Litopenaeus vannamei) fra Vietnam under den norske sjøkrepsens italienske navn SCAMPI. Det er de som står bak navnsettingen av navnet scampi på disse to «nye» produktene. En helt klar matsvindel, noe norske forbrukere burde vært HELT forskånet for. En skam for et land som prøver å stable seg opp som et matland! Og helt uetisk.

De som har kunnskapen

Bildet viser råvaren scampi fra verdens største eksportør av norsk sjøkreps (Nephrops norvegicus); Læsø Fiskeindustri i Danmark. Dessverre har norske importører og matkjedene ødelagt mye for navnet som i alle år har vært mest brukt over hele verden på norsk sjøkreps. Norske eksportører, feiger ut og bruker det franske navnet langoustine istedenfor å ta et oppgjør med denne ukulturen og matsvindelen.

Litopenaeus vannamei

Litopenaeus vannamei, eller hvitfotreke/vannameireke er en art med opprinnelse i Panama. Den er i dag den klart mest solgte oppdrettsreken i verden, men regnes som en dårligere reke enn tigerreker. Den har en såkalt ASC-sertifisering, en noe tvilsom sertifisering, fordi rekene er oppdrettet i Vietnam:
«Skogbruksledelsens politikk og lover i Vietnam, hvor Selva Reker sertifiseres, fremmer ikke en sunn mangroveskog med full økosystemfunksjon. Bønder eier sjelden landet de produserer på, så de har ikke noe incitament til å beskytte og ta vare på mangroveskogen. Som et resultat er mangroveskogen fortsatt truet.» (change.org)
Oppdrettsrekene tigerreker og vannameireker har de siste tiårene vært ansvarlige for at 40% av mangroveskogen er borte. Borte er også matkjedenes etiske forståelse for dette i disse natur og miljøverntider.

Scampi er det norskeste norske skalldyret av dem alle; navnsatt av Carl von Linné i 1758 til Nephrops norvegicus. En råvare vi burde vært svært stolt av å ha «gitt verden». (Den norske sjøkrepsen i middelhavet ble i sin tid fraktet ned fra Norge og satt ut i Kvarnerbukten i Kroatia. Den regnes som middelhavets beste skalldyr i dag.) Den burde vært hegnet om, og gitt et merke. Istedenfor har kortsynte norske importører og matkjeder ødelagt dens ry og renommé som verdens kanskje beste skalldyr. Med Mattilsynets velsignelse. En skam for Norges mat-troverdighet.

Print Friendly, PDF & Email